• Het Forum Fonds is een initiatief van

  Forum Vereniging voor Volkshuisvesting.

  Wij ondersteunen de kennisuitwisseling tussen TU Delft Bouwkunde studenten en professionals in het woondomein.

 • Energiearmoede binnen de Sociale woningvoorraad

  Mede dankzij de bijdrage uit het Forum Fonds kon Tijn Croon dit jaar voor het eerst deelnemen aan de Discussiedagen Sociale Huisvesting in Kontakt der Kontinenten in Soesterberg; het voormalige Missiehuis Sint-Jan en het Klooster Cenakel.

   

  Tijn werkt aan een promotieonderzoek over energiearmoede als onderdeel van een groot europees onderzoeksprogramma RE-DWELL

   

  De tweedaagse discussiedagen Sociale Huisvesting wordt al decennia georganiseerd om ideeën te delen, constructieve gesprekken aan te
  gaan, en op die manier kruisbestuiving tussen academie en praktijk te
  bevorderen. Lees meer.

 • Onderzoek naar duurzame orkaan- en aardbevings-bestendige woningen voor Sint Maarten

  Het Forum Fonds ondersteunt een onderzoek van een half jaar waarbinnen 65 TU Delft masterstudenten zowel individueel als gezamenlijk onderzoek uitvoeren naar
  innovatieve bouwoplossingen voor de extreme (klimaat)omstandigheden op Sint
  Maarten.

   

  Een nauwe samenwerking met een lokale aannemer geeft het onderzoek
  relevantie om de lokale partijen ook te benaderen. Het onderzoek tracht te
  resulteren in individuele ontwerpen voor kleinschalige betaalbare woningen die
  niet alleen orkaan- en aardbevingsbestendig zijn, maar bovendien grensverleggend op het gebied van circulariteit en duurzaamheid, ook horen deze woningen in de sociale sector.

   

  Tijdens de onderzoeksreis op Sint Maarten wordt er een variatie aan disciplines onderzocht, uiteenlopend van bodem-,
  materialen-, klimaat- en cultuuronderzoek in relatie met de lokale bevolking. Meer weten

 • De toekomst van thuis 

  Forum Fonds ondersteunde studiereis 2022 van BOSS naar Scandinavië

  BOSS is de studievereniging van de master Management in the Built Environment (MBE) aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. BOSS is een praktijkgerichte vereniging, die door het organiseren van verschillende evenementen werkt aan het dichten van de kloof tussen onderwijs en praktijk en studenten de kans biedt om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Hierin hebben BOSS en het Forum Fonds dus wat gemeen.

   

  De grootste jaarlijkse activiteit van BOSS is de Study Trip: een op onderzoek gebaseerde zomerreis van twee tot drie weken naar een of meer bestemmingen over de hele wereld om een ​​relevante trend in de vastgoedsector te bestuderen. Elk jaar worden zo'n vijfentwintig studenten en twee docenten geselecteerd om mee te reizen.

   

  In 2022 stond de BOSS Study Trip in het teken van “De toekomst van thuis”, waarbij de trends betaalbaar wonen en duurzaamheid werden gekozen als uitgangspunt. In de zomer van2022 ging de reis naar Scandinavië. Forum Fonds heeft de reis financieel ondersteund.

   

  Link naar het onderzoeksrapport  (Engels) dat is geschreven naar aanleiding van de studiereis

 • Impressies BOSS Study Trip 2022

  The Nordics 

   

   

   

   

   

 • PUSH

  the long version documentary

  Donderdag 19 mei 2022 vertoonde Forum in samenwerking met studievereniging BOSS de uitgebreide versie van de PUSH documentaire. Na afloop was er een borrel in de Bouwpub van Bouwkunde

   

  De PUSH documentaire gaat over de nog altijd actuele vraag: Why can’t we afford to live in our cities?

   

  Na afloop was er een paneldiscussie waarin we aan de hand van een aantal stellingen ingingen op deze vraag.

   

  Hoewel de documentaire een internationaal perspectief heeft, is deze ook actueel door de huidige wooncrisis in Nederland.

 • Steun het Forum Fonds: word lid!

  Jaarlijks ondersteunt het Forum Fonds initiatieven gericht op ontmoeting en kennisuitwisseling tussen TU Delft Bouwkunde studenten en professionals in het woondomein.U kunt deze activiteiten ondersteunen via een lidmaatschap van Forum Vereniging voor Volkshuisvesting of via een eenmalige donatie aan het Forum Fonfd. Doneren kan via Donorbox hierboven.

   

  Via het onderstaande formulier kunt u zich aanmelden als lid. Het lidmaatschapsgeld bedraagt 45 euro per jaar. Na aanmelding ontvangt u van ons een factuur. Als lid ontvangt u automatisch ook onze nieuwsbrief. Voor TU Delft studenten Bouwkunde is het lidmaatschap de eerste twee jaar gratis.

   
   
  Naam *
  Voornaam, tussenvoegels, achternaam
  Email *
  Telefoon *
  Adres
  Straat en huisnummer
  Postcode
  Plaats
  Land
  Student (J/N)
  Voor TU Delft studenten Bouwkunde is het lidmaatschap van Forum de eerste twee jaar gratis
  Opmerkingen
  Vermeld hier informatie die relevant is voor jouw lidmaatschap
 • Forum Fonds

  Het Forum Fonds ondersteunt de kennisuitwisseling tussen studenten en professionals in het woondomein. Studenten kunnen aanvragen doen bij het Fonds. Die mogelijkheid is er ook voor studieverenigingen of andere organisaties die zijn verbonden met de TU Delft/Faculteit Bouwkunde. Het voorstel dient een bijdrage te leveren aan de relatie tussen Bouwkunde studenten en praktijk op het gebied van wonen.

   

  Aanvragen dienen te voldoen aan de volgende criteria:

  • Uit het projectvoorstel van het initiatief wordt duidelijk wat het doel is en wie bereikt wordt;
  • Met het initiatief worden studenten in contact gebracht met professionals of projecten uit de praktijk op het gebied van ‘Wonen’;
  • De relevantie van het initiatief voor bouwkundestudenten moet duidelijk zijn;
  • Het initiatief is een extra curriculaire activiteit;
  • Het initiatief is (mede)georganiseerd door studenten;
  • Het initiatief is niet winstgevend;
  • Het initiatief is in beginsel toegankelijk voor alle studenten van de TU Delft
  • De mate waarin het initiatief toegankelijk is voor alle studenten van de TU Delft weegt mee in de beoordeling;
  • Het Forum Fonds financiert maximaal 25% van de kosten;
  • De initiatiefnemers leveren een verslag van de activiteit;

  Bij de aanvraag is de begroting van het initiatief bijgevoegd. Ook ontvangt het bestuur van het Forum Fonds een exploitatie, waaruit blijkt dat o.a. geen winst is gemaakt;

  Het bestuur kan beargumenteerd afwijken van de bovenstaande criteria.

  Evenementen kunnen letterlijk evenementen zijn, zoals bijeenkomsten, debatten of excursies, maar bijvoorbeeld ook een publicatie.

   

  Richtlijn is dat een bijdrage uit het Forum Fonds maximaal 25 euro per student die deelneemt aan het initiatief bedraagt. De maximale bijdrage voor één initiatief is 500 euro. Indien dit door de aanvragers goed onderbouwd kan worden, kan van deze richtlijnen worden afgeweken door het bestuur.

   

  Ga naar het aanvraagformulier

   

  ....

 • Aanvraagformulier ondersteuning Forum Fonds

  Controleer voor indienen of jouw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van het Forum Fonds (zie boven).

 • Voor bedrijven en organisaties: word vriend van Forum

  Mogelijkheden voor bedrijven en organisaties

  Forum biedt vier pakketten aan voor bedrijven en organisaties. Bij alle pakketten krijg je als bedrijf een plek op onze website, waardoor studenten die onze site bezoeken ook snel met bedrijven in contact kunnen komen. In het Zilver-pakket nemen we het logo ook mee in de nieuwsbrief van Forum. In het Goud-pakket wordt het logo ook gebruikt bij promotie rondom de jaarlijkse Forum Housing Thesis Award én in het verslag dat de studenten van het initiatief maken. Tot slot is er het Platinum-pakket, dat jaarlijks aan maximaal één bedrijf of organisatie wordt gegeven. Hierbij wordt het bedrijf “Hoofdpartner” en is er de mogelijkheid om bij de Forum Housing Thesis Award een korte presentatie te geven voor de aanwezige studenten en andere deelnemers. Hieronder vindt u een samenvatting van de pakketten. De bedragen zijn jaarlijkse bijdragen.

  Word vriend van Forum

  Meer informatie over de verschillende mogelijkheden om Forum te steunen vind je in deze PDF.

 • Forum Vereniging en Bestuur

  Vereniging

  Forum Vereniging voor Volkshuisvesting wil de dialoog en kennisuitwisseling over wonen en woningbouw tussen onderwijs en praktijk stimuleren. Zij richt zich daarbij vooral op TU Delft Bouwkunde studente. Dit gebeurde in het verleden onder meer door het organiseren van studiedagen, het verspreiden van het VHV-bulletin en het maken van binnen- en buitenlandse excursies. Met al deze activiteiten wilde de vereniging bijdragen aan het nadenken over en het verbeteren van de Nederlandse volkshuisvesting. Sinds 2021 focust Forum zich vooral op het financieel ondersteunen van initiatieven van derden, zoals studenten. Daarnaast organiseert zij jaarlijks de Forum Best Housing Paper Award. Forum onderhoudt nauwe contacten met de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

  Bestuur

  Het bestuur van Forum Vereniging voor Volkshuisvesting, de organisatie achter het Forum Fonds, bestaat uit de volgende personen:

   

  Bob Witjes, voorzitter

  Jaap van Dijk, penningmeester

  Gerard van Bortel, secretaris

  Ellen Geurts, algemeen bestuurslid

 •  

  Ir Henk Westra Studiefonds voor Volkshuisvesting 

  Naast het Forum Fonds zijn er ook andere bronnen om initiatieven op het gebied van de volkshuisvesting te ondersteunen. Een van die initiatieven is het

  Ir Henk Westra Studiefonds voor Volkshuisvesting. Henk Westra (1943-2011) was een volkshuisvester in hart en nieren en heeft vele rollen vervuld in de sector.

   

  Het ir. Henk Westra Fonds voor Volkshuisvesting biedt studenten en wetenschappers subsidies voor projecten, stages en onderzoek die in het
  belang van volkshuisvesting zijn..

   

  Zo ondersteunt het fonds afstudeerstages. Hiermee kunnen studenten van de Faculteit Bouwkunde van TU Delft een stageplaats met vergoeding aanvragen. De student krijgt hiermee toegang tot een werkplek, begeleiding en het brede netwerk van woningcorporatie Woonbron.

  Studenten krijgen een stagevergoeding conform de voorwaarden van TU
  Delft: € 400 per maand, gedurende 6 maanden.

   

  Daarnaast stelt het fonds studenten van de Faculteit Bouwkunde van TU Delft in staat om meer van hun afstudeerproject ten behoeve van volkshuisvesting te maken. Het fonds biedt subsidies voor diverse kosten die verbonden kunnen zijn aan het afstudeeronderzoek. Denk aan publicatiekosten, reizen die nodig zijn voor het afstudeeronderzoek en
  deelname aan conferenties. Tot een maximum van € 2.000.