• Het Forum Fonds ondersteunt kennisuitwisseling tussen TU Delft Bouwkundestudenten en professionals in het woondomein

  Forum Fonds

  Passie voor Wonen

 • Het Forum Fonds ondersteunt de kennisuitwisseling tussen studenten en professionals in het woondomein. Studenten kunnen aanvragen doen bij het Fonds. Die mogelijkheid is er ook voor studieverenigingen of andere organisaties die zijn verbonden met de TU Delft/Faculteit Bouwkunde. Het voorstel dient een bijdrage te leveren aan de relatie tussen Bouwkunde studenten en praktijk op het gebied van wonen.

   

  Aanvragen dienen te voldoen aan de volgende criteria:

  • Uit het projectvoorstel van het initiatief wordt duidelijk wat het doel is en wie bereikt wordt;
  • Met het initiatief worden studenten in contact gebracht met professionals of projecten uit de praktijk op het gebied van ‘Wonen’;
  • De relevantie van het initiatief voor bouwkundestudenten moet duidelijk zijn;
  • Het initiatief is een extra curriculaire activiteit;
  • Het initiatief is (mede)georganiseerd door studenten;
  • Het initiatief is niet winstgevend;
  • Het initiatief is in beginsel  toegankelijk voor alle studenten van de TU Delft
  • De mate waarin het initiatief toegankelijk is voor  alle studenten van de TU Delft weegt mee in de beoordeling;
  • Het Forum Fonds financiert maximaal 25% van de kosten;
  • De initiatiefnemers leveren een verslag van de activiteit;
  • Bij de aanvraag is de begroting van het initiatief bijgevoegd. Ook ontvangt het bestuur van het Forum Fonds een exploitatie, waaruit blijkt dat o.a. geen winst is gemaakt;
  • Het bestuur kan beargumenteerd afwijken van de bovenstaande criteria.

  Evenementen kunnen letterlijk evenementen zijn, zoals bijeenkomsten, debatten of excursies, maar bijvoorbeeld ook een publicatie.

   

  Richtlijn is dat een bijdrage uit het Forum Fonds maximaal 25 euro per student die deelneemt aan het initiatief bedraagt. De maximale bijdrage voor één initiatief is 500 euro. Indien dit door de aanvragers goed onderbouwd kan worden, kan van deze richtlijnen worden afgeweken door het bestuur.

   

  Ga naar het aanvraagformulier

   

  ....

 • Forum Vereniging en Bestuur

  Vereniging

  Forum Vereniging voor Volkshuisvesting wil de dialoog en kennisuitwisseling over wonen en woningbouw tussen onderwijs en praktijk stimuleren. Zij richt zich daarbij vooral op TU Delft Bouwkunde studente. Dit gebeurde in het verleden onder meer door het organiseren van studiedagen, het verspreiden van het VHV-bulletin en het maken van binnen- en buitenlandse excursies. Met al deze activiteiten wilde de vereniging bijdragen aan het nadenken over en het verbeteren van de Nederlandse volkshuisvesting. Sinds 2021 focust Forum zich vooral op het financieel ondersteunen van initiatieven van derden, zoals studenten. Daarnaast organiseert zij jaarlijks de Forum Best Housing Paper Award. Forum onderhoudt nauwe contacten met de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

  Bestuur

  Het bestuur van Forum Vereniging voor Volkshuisvesting, de organisatie achter het Forum Fonds, bestaat uit de volgende personen:

   

  Bob Witjes, voorzitter

  Jaap van Dijk, penningmeester

  Gerard van Bortel, secretaris

   

 • Aanvraagformulier ondersteuning Forum Fonds

  Ondersteun de verbinding tussen studenten en professionals in het woondomein!

  Naam *
  Organisatie
  E-mail *
  Telefoon *
  Samenvatting voorstel *
  Geef een korte samenvatting van het voorstel (max 200 woorden). Waarom voldoet het aan de criteria van het Forum Fonds?
  Toevoegen tekst voorstel. *
  PDF of Word
  Bestand uploaden
  Tot 20 MB
 • Forum Best Housing

  Paper Award 2021

   

  Info will follow soon