• Het Forum Fonds is een initiatief van

  Forum Vereniging voor Volkshuisvesting.

  Wij ondersteunen de kennisuitwisseling tussen TU Delft Bouwkunde studenten en professionals in het woondomein.

 • De toekomst van thuis 

  Forum Fonds ondersteunde studiereis 2022 van BOSS naar Scandinavië

  BOSS is de studievereniging van de master Management in the Built Environment (MBE) aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. BOSS is een praktijkgerichte vereniging, die door het organiseren van verschillende evenementen werkt aan het dichten van de kloof tussen onderwijs en praktijk en studenten de kans biedt om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Hierin hebben BOSS en het Forum Fonds dus wat gemeen.

   

  De grootste jaarlijkse activiteit van BOSS is de Study Trip: een op onderzoek gebaseerde zomerreis van twee tot drie weken naar een of meer bestemmingen over de hele wereld om een ​​relevante trend in de vastgoedsector te bestuderen. Elk jaar worden zo'n vijfentwintig studenten en twee docenten geselecteerd om mee te reizen.

   

  In 2022 stond de BOSS Study Trip in het teken van “De toekomst van thuis”, waarbij de trends betaalbaar wonen en duurzaamheid werden gekozen als uitgangspunt. In de zomer van2022 ging de reis naar Scandinavië. Forum Fonds heeft de reis financieel ondersteund.

   

  Link naar het onderzoeksrapport  (Engels) dat is geschreven naar aanleiding van de studiereis

 • Impressies BOSS Study Trip 2022

  The Nordics 

   

   

   

   

   

 • PUSH

  the long version documentary

  Donderdag 19 mei van 15.00 tot 17.30 uur, daarna borrel in de Bouwpub

   

  TU Delft Bouwkunde faculteit, Zaal F.

   

  In samenwerking met studievereniging BOSS vertoont Forum de lange versie van de PUSH documentaire die de nog immer actuele vraag stelt:

   

  Why can’t we afford to live in our cities?

   

  Na afloop is er een paneldiscussie waarin we aan de hand van een aantal stellingen verder ingaan op deze vraag.

   

  Hoewel de documentaire een internationale kijk geeft, is deze ook actueel met het oog op de huidige wooncrisis in Nederland.

   

  AANMELDEN

   

   

 • Steun het Forum Fonds: word lid!

  Jaarlijks ondersteunt het Forum Fonds initiatieven gericht op ontmoeting en kennisuitwisseling tussen TU Delft Bouwkunde studenten en professionals in het woondomein.U kunt deze activiteiten ondersteunen via een lidmaatschap van Forum Vereniging voor Volkshuisvesting of via een eenmalige donatie aan het Forum Fonfd. Doneren kan via Donorbox hierboven.

   

  Via het onderstaande formulier kunt u zich aanmelden als lid. Het lidmaatschapsgeld bedraagt 45 euro per jaar. Na aanmelding ontvangt u van ons een factuur. Als lid ontvangt u automatisch ook onze nieuwsbrief. Voor TU Delft studenten Bouwkunde is het lidmaatschap de eerste twee jaar gratis.

   
   

  Naam *
  Voornaam, tussenvoegels, achternaam
  Email *
  Telefoon *
  Adres
  Straat en huisnummer
  Postcode
  Plaats
  Land
  Student (J/N)
  Voor TU Delft studenten Bouwkunde is het lidmaatschap van Forum de eerste twee jaar gratis
  Opmerkingen
  Vermeld hier informatie die relevant is voor jouw lidmaatschap
 • Forum Fonds

  Het Forum Fonds ondersteunt de kennisuitwisseling tussen studenten en professionals in het woondomein. Studenten kunnen aanvragen doen bij het Fonds. Die mogelijkheid is er ook voor studieverenigingen of andere organisaties die zijn verbonden met de TU Delft/Faculteit Bouwkunde. Het voorstel dient een bijdrage te leveren aan de relatie tussen Bouwkunde studenten en praktijk op het gebied van wonen.

   

  Aanvragen dienen te voldoen aan de volgende criteria:

  • Uit het projectvoorstel van het initiatief wordt duidelijk wat het doel is en wie bereikt wordt;
  • Met het initiatief worden studenten in contact gebracht met professionals of projecten uit de praktijk op het gebied van ‘Wonen’;
  • De relevantie van het initiatief voor bouwkundestudenten moet duidelijk zijn;
  • Het initiatief is een extra curriculaire activiteit;
  • Het initiatief is (mede)georganiseerd door studenten;
  • Het initiatief is niet winstgevend;
  • Het initiatief is in beginsel  toegankelijk voor alle studenten van de TU Delft
  • De mate waarin het initiatief toegankelijk is voor  alle studenten van de TU Delft weegt mee in de beoordeling;
  • Het Forum Fonds financiert maximaal 25% van de kosten;
  • De initiatiefnemers leveren een verslag van de activiteit;
  • Bij de aanvraag is de begroting van het initiatief bijgevoegd. Ook ontvangt het bestuur van het Forum Fonds een exploitatie, waaruit blijkt dat o.a. geen winst is gemaakt;
  • Het bestuur kan beargumenteerd afwijken van de bovenstaande criteria.

  Evenementen kunnen letterlijk evenementen zijn, zoals bijeenkomsten, debatten of excursies, maar bijvoorbeeld ook een publicatie.

   

  Richtlijn is dat een bijdrage uit het Forum Fonds maximaal 25 euro per student die deelneemt aan het initiatief bedraagt. De maximale bijdrage voor één initiatief is 500 euro. Indien dit door de aanvragers goed onderbouwd kan worden, kan van deze richtlijnen worden afgeweken door het bestuur.

   

  Ga naar het aanvraagformulier

   

  ....

 • Aanvraagformulier ondersteuning Forum Fonds

  Controleer voor indienen of jouw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van het Forum Fonds (zie boven).

 • Voor bedrijven en organisaties: word vriend van Forum

  Mogelijkheden voor bedrijven en organisaties

  Forum biedt vier pakketten aan voor bedrijven en organisaties. Bij alle pakketten krijg je als bedrijf een plek op onze website, waardoor studenten die onze site bezoeken ook snel met bedrijven in contact kunnen komen. In het Zilver-pakket nemen we het logo ook mee in de nieuwsbrief van Forum. In het Goud-pakket wordt het logo ook gebruikt bij promotie rondom de jaarlijkse Forum Housing Thesis Award én in het verslag dat de studenten van het initiatief maken. Tot slot is er het Platinum-pakket, dat jaarlijks aan maximaal één bedrijf of organisatie wordt gegeven. Hierbij wordt het bedrijf “Hoofdpartner” en is er de mogelijkheid om bij de Forum Housing Thesis Award een korte presentatie te geven voor de aanwezige studenten en andere deelnemers. Hieronder vindt u een samenvatting van de pakketten. De bedragen zijn jaarlijkse bijdragen.

  Word vriend van Forum

  Meer informatie over de verschillende mogelijkheden om Forum te steunen vind je in deze PDF.

 • Forum Vereniging en Bestuur

  Vereniging

  Forum Vereniging voor Volkshuisvesting wil de dialoog en kennisuitwisseling over wonen en woningbouw tussen onderwijs en praktijk stimuleren. Zij richt zich daarbij vooral op TU Delft Bouwkunde studente. Dit gebeurde in het verleden onder meer door het organiseren van studiedagen, het verspreiden van het VHV-bulletin en het maken van binnen- en buitenlandse excursies. Met al deze activiteiten wilde de vereniging bijdragen aan het nadenken over en het verbeteren van de Nederlandse volkshuisvesting. Sinds 2021 focust Forum zich vooral op het financieel ondersteunen van initiatieven van derden, zoals studenten. Daarnaast organiseert zij jaarlijks de Forum Best Housing Paper Award. Forum onderhoudt nauwe contacten met de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

  Bestuur

  Het bestuur van Forum Vereniging voor Volkshuisvesting, de organisatie achter het Forum Fonds, bestaat uit de volgende personen:

   

  Bob Witjes, voorzitter

  Jaap van Dijk, penningmeester

  Gerard van Bortel, secretaris

  Ellen Geurts, algemeen bestuurslid