• Het Forum Fonds is een initiatief van

  Forum Vereniging voor Volkshuisvesting.

  Wij ondersteunen de kennisuitwisseling tussen TU Delft Bouwkunde studenten en professionals in het woondomein.

 • broken image
 • Forum Fonds

  Het Forum Fonds ondersteunt de kennisuitwisseling tussen studenten en professionals in het woondomein. Studenten kunnen aanvragen doen bij het Fonds. Die mogelijkheid is er ook voor studieverenigingen of andere organisaties die zijn verbonden met de TU Delft/Faculteit Bouwkunde. Het voorstel dient een bijdrage te leveren aan de relatie tussen Bouwkunde studenten en praktijk op het gebied van wonen.

   

  We maken een onderscheidt tussen aanvragen voor groepsactiviteiten (zoals een gezamenlijke studiereis) en voor individuele studenten (zoals een reis voor afstudeeractiviteiten).

   

  Aanvragen voor groepsactiviteiten dienen te voldoen aan de volgende criteria:

  • Uit het projectvoorstel van het initiatief wordt duidelijk wat het doel is en wie bereikt wordt;
  • Met het initiatief worden studenten in contact gebracht met professionals of projecten uit de praktijk op het gebied van ‘Wonen’;
  • De relevantie van het initiatief voor bouwkundestudenten moet duidelijk zijn;
  • Het initiatief is een extra curriculaire activiteit;
  • Het initiatief is (mede)georganiseerd door studenten;
  • Het initiatief is niet winstgevend;
  • Het initiatief is in beginsel toegankelijk voor alle studenten van de TU Delft
  • De mate waarin het initiatief toegankelijk is voor alle studenten van de TU Delft weegt mee in de beoordeling;
  • Het Forum Fonds financiert maximaal 25% van de kosten;
  • De initiatiefnemers leveren een verslag van de activiteit;
  • Bij de aanvraag is de begroting van het initiatief bijgevoegd.
  • Richtlijn is dat een bijdrage uit het Forum Fonds maximaal 25 euro per student die deelneemt aan het initiatief bedraagt. De maximale bijdrage voor één initiatief is 500 euro.

  Aanvragen door individuele studenten dienen te voldoen aan de volgende criteria:

  • Het verzoek heeft betrekking op een afstudeerproject op het gebied van ‘Wonen’, zoals de sociale woningbouw of de volkshuisvesting;
  • Uit het verzoek wordt duidelijk hoe het afstudeerproject, met een bijdrage van het Forum Fonds, kan worden verrijkt met input/kennis van professionals of projecten uit de praktijk op het gebied van ‘Wonen’;
  • Uit het verzoek wordt duidelijk wat de maatschappelijke meerwaarde is voor bijvoorbeeld beleidsmakers, woningcorporaties of huurders van het afstudeerproject;
  • Het verzoek van de student wordt vergezeld door een aanbevelingsbrief van de begeleidende afstudeerdocent;
  • Het Forum Fonds financiert maximaal 50% van de kosten, met een maximum van 500 euro. Het gaat hierbij om reiskosten en/of verblijfskosten (b.v. trein, vliegtuig en hotel, maar geen eten of brandstof);
  • De student moet facturen of bonnetjes aanleveren om de gemaakte kosten te onderbouwen;
  • De student levert een verslag aan, waarin de belangrijkste uitkomsten van het afstudeeronderzoek en de manier waarop de input/kennis van professionals of projecten uit de praktijk van invloed zijn geweest.

  Het bestuur van Forum kan beargumenteerd afwijken van de bovenstaande criteria.

  Het aanvraagformulier voor financiele ondersteuning vindt u in het menu.

  ....

 • Future Proof Cities 

  Forum Fonds ondersteunde BOSS studiereis 2023 naar Japan

  BOSS is de studievereniging van de master Management in the Built Environment (MBE) aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. BOSS is een praktijkgerichte vereniging, die door het organiseren van verschillende evenementen werkt aan het dichten van de kloof tussen onderwijs en praktijk en studenten de kans biedt om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Hierin hebben BOSS en het Forum Fonds dus wat gemeen.

   

  De grootste jaarlijkse activiteit van BOSS is de Study Trip: een op onderzoek gebaseerde zomerreis van twee tot drie weken naar een of meer bestemmingen over de hele wereld om een ​​relevante trend in de vastgoedsector te bestuderen. Elk jaar worden zo'n vijfentwintig studenten en twee docenten geselecteerd om mee te reizen.

   

  In 2023 stond de BOSS Study Trip in het teken van Japan, met een bezoek aan Tokio, Hiroshima en Kyoto. Het hoofddoel van de reis was het onderzoeken van het thema Future Proof Cities, met de nadruk op dichtheid en klimaatadaptatie. Forum Fonds heeft de reis financieel ondersteund.

   

  broken image
 • Foto impressie BOSS Study Trip 2023

  Japan

  Future Proof Cities

   

   

 • Japan

  Elk jaar organiseert studievereniging BOSS een internationale studiereis voor 20-25 studenten. De bestemming van dit jaar was Japan, met een bezoek aan Tokio, Hiroshima en Kyoto. Het hoofddoel van de reis was om onderzoek te doen voor het thema Future Proof Cities, met een focus op dichtheid en klimaatadaptatie. Het thema is gekozen omdat het zowel in Japan als in Nederland erg actueel is en tijdens de reis hebben we gekeken naar de verschillen en overeenkomsten tussen beide landen.

  Tokio

  De reis begon op 4 juli en de eerste stad die we bezochten was Tokio. We planden een bezoek met de Nederlandse ambassade, die ons leerde over de Nederlands-Japanse relaties en de Japanse vastgoedmarkt. Onze tweede activiteit was een bezoek aan Takenaka Corporation, een van de grootste bouwbedrijven in Japan. De volgende dag organiseerden we een architectuurtour door de wijk Ginza in Tokio. Op deze manier konden we de stad vanuit een nieuw perspectief bekijken.

  Hiroshima

  De tweede stad die we bezochten was Hiroshima. Tijdens dit deel van de reis bezochten we het Hiroshima Peace Memorial Museum om meer te leren over de geschiedenis van de stad en de impact van het atoombombardement in 1945.

  Kyoto

  Na twee dagen in Hiroshima vervolgden we onze reis richting Kyoto. We kregen de kans om een van de nationale schatten van Japan te bezoeken, de tearoom van de Myoki-an Tempel. Later leidde een gids ons rond in de wijk Gion, die bekend staat om zijn traditionele Japanse architectuur en kunst. Dit was een groot contrast met de rest van de stad, omdat Gion minder dichtbevolkt en voetgangersvriendelijker was dan andere gebieden.

  Terug naar Tokio

  De reis eindigde weer in Tokio, waar we het Tokyo Institute of Technology bezochten. Het bezoek begon met een presentatie van het Department of Architecture and Building Engineering over hun faculteit, waarna we een rondleiding kregen op de campus. We sloten de sessie af met presentaties van ons eigen onderzoek. Dit leidde tot een interessante discussie met de Japanse studenten.

  Resultaten

  De resultaten van de onderzoeksprojecten worden gepresenteerd in de vorm van posters, podcasts en video's en worden aan het begin van het volgende academische jaar tentoongesteld op de afdeling MBE van de TU Delft.

 • broken image

   

   

  Xtreme Sint Maarten & Saba

  The future of resilient architecture in the Caribbean

  Het Forum Fonds ondersteunde een onderzoek van een half jaar waarbinnen 65 TU Delft masterstudenten zowel individueel als gezamenlijk onderzoek deden naar
  innovatieve bouwoplossingen voor de extreme (klimaat)omstandigheden op Sint
  Maarten en Saba.

   

  Een nauwe samenwerking met een lokale aannemer gaf het onderzoek
  relevantie om ook lokale partijen te benaderen. Het onderzoek leidde tot
  ontwerpen voor kleinschalige betaalbare woningen die niet alleen orkaan- en aardbevingsbestendig zijn, maar bovendien grensverleggend op het gebied van circulariteit en duurzaamheid.

   

  Tijdens de onderzoeksreis werd er een variatie aan disciplines onderzocht, uiteenlopend van bodem-,
  materialen-, klimaat- en cultuuronderzoek in relatie met de lokale bevolking.

   

  Voor meer informatie zie het rapport dat is gemaakt naar aanleiding van de onderzoeksreis.

   

  broken image

  Bron: Xtreme, 2023

   

  Bouwplaats op Sint Maarten, verbouwing van een klein appartement door een plaatselijke aannemer. Wapeningsstaal steekt uit om de toekomstige bouw van de eerste verdieping mogelijk te maken.

   

 • broken image

  Energiearmoede binnen de Sociale woningvoorraad

  Mede dankzij de bijdrage uit het Forum Fonds kon Tijn Croon in 2022 voor het eerst deelnemen aan de Discussiedagen Sociale Huisvesting in Kontakt der Kontinenten in Soesterberg; het voormalige Missiehuis Sint-Jan en het Klooster Cenakel.

   

  Tijn werkt aan een promotieonderzoek over energiearmoede als onderdeel van een groot europees onderzoeksprogramma RE-DWELL

   

  De tweedaagse discussiedagen Sociale Huisvesting wordt al decennia georganiseerd om ideeën te delen, constructieve gesprekken aan te
  gaan, en op die manier kruisbestuiving tussen academie en praktijk te
  bevorderen. Lees meer.

 • De toekomst van thuis 

  Forum Fonds ondersteunde studiereis 2022 van BOSS naar Scandinavië

  BOSS is de studievereniging van de master Management in the Built Environment (MBE) aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. BOSS is een praktijkgerichte vereniging, die door het organiseren van verschillende evenementen werkt aan het dichten van de kloof tussen onderwijs en praktijk en studenten de kans biedt om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Hierin hebben BOSS en het Forum Fonds dus wat gemeen.

   

  De grootste jaarlijkse activiteit van BOSS is de Study Trip: een op onderzoek gebaseerde zomerreis van twee tot drie weken naar een of meer bestemmingen over de hele wereld om een ​​relevante trend in de vastgoedsector te bestuderen. Elk jaar worden zo'n vijfentwintig studenten en twee docenten geselecteerd om mee te reizen.

   

  In 2022 stond de BOSS Study Trip in het teken van “De toekomst van thuis”, waarbij de trends betaalbaar wonen en duurzaamheid werden gekozen als uitgangspunt. In de zomer van2022 ging de reis naar Scandinavië. Forum Fonds heeft de reis financieel ondersteund.

   

  Link naar het onderzoeksrapport  (Engels) dat is geschreven naar aanleiding van de studiereis

  broken image
 • Impressies BOSS Study Trip 2022

  The Nordics 

   

   

   

   

   

 • Steun het Forum Fonds: word lid!

  Jaarlijks ondersteunt het Forum Fonds initiatieven gericht op ontmoeting en kennisuitwisseling tussen TU Delft Bouwkunde studenten en professionals in het woondomein.U kunt deze activiteiten ondersteunen via een lidmaatschap van Forum Vereniging voor Volkshuisvesting of via een eenmalige donatie aan het Forum Fonfd. Doneren kan via Donorbox hierboven.

   

  Via het onderstaande formulier kunt u zich aanmelden als lid. Het lidmaatschapsgeld bedraagt 45 euro per jaar. Na aanmelding ontvangt u van ons een factuur. Als lid ontvangt u automatisch ook onze nieuwsbrief. Voor TU Delft studenten Bouwkunde is het lidmaatschap de eerste twee jaar gratis.

   
   
  Naam *
  Voornaam, tussenvoegels, achternaam
  Email *
  Telefoon *
  Adres
  Straat en huisnummer
  Postcode
  Plaats
  Land
  Student (J/N)
  Voor TU Delft studenten Bouwkunde is het lidmaatschap van Forum de eerste twee jaar gratis
  Opmerkingen
  Vermeld hier informatie die relevant is voor jouw lidmaatschap
 • Aanvraagformulier ondersteuning Forum Fonds

  Controleer voor indienen of jouw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van het Forum Fonds (zie boven).

 • Forum Best Housing

  Paper Award 2021

  Online presentations and award ceremony:
  June 17th 2021 from 15.45h to 17.45h.

  Zoom-link: https://tudelft.zoom.us/j/92529195204?pwd=OEUvOXI0RzNvRjlwQWdqQmN0UStsdz09.

   

  This year, Forum will again organize the Forum Best Housing Paper Award for the Part II assignments written for the AR1R035 2020-2021 course Housing Policy, Management and Sustainability.

   

  The presentation of competing papers and the award ceremony will take place online on Thursday, June 17th from 15.45h to (max) 17.45h. The jury will consist of representatives from the Delft Municipality, the Dutch Tenants Union (Woonbond) and Forum.

   

  The winning student team will receive a commemoration and a € 500 check. Student teams can nominate their paper by sending an email with their paper (the AR1R035 Part II assignment) to info@forum-wonen.nl by June 11th 2021. All candidates need to prepare a 5 minutes pitch of their assignment to be presented (live or recorded) on June 17th.

   

  On behalf of the board of Forum Passion for Housing,

   

  Bob Witjes (chair)

  Gerard van Bortel (secretary)

  Jaap van Dijk (treasurer)

   

  Who can participate?
  1. The Forum Award is open to all AR1R035 2020-2021 student teams
  2. The Award is focused on AR1R035 Part II assignments
  3. Student teams need to nominate their paper before June 11th 2021
  4. Student teams need to present their paper during the award event on June 17th in a max. 5 minutes pitch (live or recorded)

  Award criteria

  The Forum Best Housing Paper Award 2021 jury will assess contributions using the following criteria:

  1. societal relevant
  2. innovative
  3. thought-provoking
  4. persuasive

  The jury will select the winning paper based on the paper itself and the presentation, using the criteria listed above.

   

 • Voor bedrijven en organisaties: word vriend van Forum

  Mogelijkheden voor bedrijven en organisaties

  Forum biedt vier pakketten aan voor bedrijven en organisaties. Bij alle pakketten krijg je als bedrijf een plek op onze website, waardoor studenten die onze site bezoeken ook snel met bedrijven in contact kunnen komen. In het Zilver-pakket nemen we het logo ook mee in de nieuwsbrief van Forum. In het Goud-pakket wordt het logo ook gebruikt bij promotie rondom de jaarlijkse Forum Housing Thesis Award én in het verslag dat de studenten van het initiatief maken. Tot slot is er het Platinum-pakket, dat jaarlijks aan maximaal één bedrijf of organisatie wordt gegeven. Hierbij wordt het bedrijf “Hoofdpartner” en is er de mogelijkheid om bij de Forum Housing Thesis Award een korte presentatie te geven voor de aanwezige studenten en andere deelnemers. Hieronder vindt u een samenvatting van de pakketten. De bedragen zijn jaarlijkse bijdragen.

  Word vriend van Forum

  Meer informatie over de verschillende mogelijkheden om Forum te steunen vind je in deze PDF.

 • Forum Vereniging en Bestuur

  Vereniging

  Forum Vereniging voor Volkshuisvesting wil de dialoog en kennisuitwisseling over wonen en woningbouw tussen onderwijs en praktijk stimuleren. Zij richt zich daarbij vooral op TU Delft Bouwkunde studente. Dit gebeurde in het verleden onder meer door het organiseren van studiedagen, het verspreiden van het VHV-bulletin en het maken van binnen- en buitenlandse excursies. Met al deze activiteiten wilde de vereniging bijdragen aan het nadenken over en het verbeteren van de Nederlandse volkshuisvesting. Sinds 2021 focust Forum zich vooral op het financieel ondersteunen van initiatieven van derden, zoals studenten. Daarnaast organiseert zij jaarlijks de Forum Best Housing Paper Award. Forum onderhoudt nauwe contacten met de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

  Bestuur

  Het bestuur van Forum Vereniging voor Volkshuisvesting, de organisatie achter het Forum Fonds, bestaat uit de volgende personen:

   

  Bob Witjes, voorzitter

  Jaap van Dijk, penningmeester

  Gerard van Bortel, secretaris

  Ellen Geurts, algemeen bestuurslid

 • broken image

   

  Ir Henk Westra Studiefonds voor Volkshuisvesting 

  Naast het Forum Fonds zijn er ook andere bronnen om initiatieven op het gebied van de volkshuisvesting te ondersteunen. Een van die initiatieven is het

  Ir Henk Westra Studiefonds voor Volkshuisvesting. Henk Westra (1943-2011) was een volkshuisvester in hart en nieren en heeft vele rollen vervuld in de sector.

   

  Het ir. Henk Westra Fonds voor Volkshuisvesting biedt studenten en wetenschappers subsidies voor projecten, stages en onderzoek die in het
  belang van volkshuisvesting zijn..

   

  Zo ondersteunt het fonds afstudeerstages. Hiermee kunnen studenten van de Faculteit Bouwkunde van TU Delft een stageplaats met vergoeding aanvragen. De student krijgt hiermee toegang tot een werkplek, begeleiding en het brede netwerk van woningcorporatie Woonbron.

  Studenten krijgen een stagevergoeding conform de voorwaarden van TU
  Delft: € 400 per maand, gedurende 6 maanden.

   

  Daarnaast stelt het fonds studenten van de Faculteit Bouwkunde van TU Delft in staat om meer van hun afstudeerproject ten behoeve van volkshuisvesting te maken. Het fonds biedt subsidies voor diverse kosten die verbonden kunnen zijn aan het afstudeeronderzoek. Denk aan publicatiekosten, reizen die nodig zijn voor het afstudeeronderzoek en
  deelname aan conferenties. Tot een maximum van € 2.000.

   

 • VHV Bulletin (Archief)

  Archief van het bulletin van de Forum Vereniging voor Volkshuisvesting

  (volgt binnenkort)